PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ    Duchnovičovo nám. 1Kontakty

Kontaktný formulár
EKOSTEEL Prešov, s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1
080 01 Prešov


IČO: 36 487 317
DIČ: 2020010333
IČ DPH: SK 2020010333


Bankové spojenie:
Tatra banka,
číslo účtu 2629152262/1100
Telefón:

konatelia firmy
0905-589770
0905-968011

sekretariát
0918-894967
051/7703791 (telefón / fax)

Mail:
ekosteel@ekosteel.sk
sekretariat@ekosteel.sk
mokris@ekosteel.sk